ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2022
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 10,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 9,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 9,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 8,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
หลักสูตร : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)
หลักสูตร : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 21
Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 21icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
I-SECURE : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)
I-SECURE : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)icon

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
MS : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)
MS : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)icon

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...
บรษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง” (Quality Awareness and Continues Improvement) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร
TEIJIN : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Quality Awareness and Continues Improvement)icon

บรษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...
PCS : การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 5
PCS : การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 5icon

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
PCS : การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 4
PCS : การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 4icon

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
PCS : การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 3
PCS : การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 3icon

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
PCS : การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 2
PCS : การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 2icon

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Kojima : การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ (Strategic Planning and Management for Manager) # 2
Kojima : การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ (Strategic Planning and Management for Manager) # 2icon

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ธวัชชัย บัววัฒน์ เป็นวิทยากร

More...