ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2023
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 12,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 10,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,700 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,700 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
Kojima : การวิเคราะห์ DISC เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Four DISC Personality Types) Ver.1 # 3
Kojima : การวิเคราะห์ DISC เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Four DISC Personality Types) Ver.1 # 3icon

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

More...
TFS : การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ (Management Development Program)
TFS : การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ (Management Development Program)icon

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
NISSEI : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 1
NISSEI : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 1icon

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

More...
TEIJIN : 4 ทักษะสำหรับคนทำงานยุคใหม่ (4 Skills for Modern Worker)
TEIJIN : 4 ทักษะสำหรับคนทำงานยุคใหม่ (4 Skills for Modern Worker)icon

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยมี ดร.ปวีณา สงวนชม เป็นวิทยากร

More...
ONE : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 3
ONE : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 3icon

บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Ruamkit Rungrueng Group : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management)
Ruamkit Rungrueng Group : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management)icon

บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 โดยมี อ.ธวัชชัย บัววัฒน์ เป็นวิทยากร

More...
TRTH : การติดตามผลการอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ (Follow up: Management Development Program)
TRTH : การติดตามผลการอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ (Follow up: Management Development Program)icon

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมการติดตามผลการอบรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
BevChain Logistics : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
BevChain Logistics : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) icon

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

More...
METCO : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 2
METCO : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 2icon

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

More...