dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2564
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 10,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 9,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 9,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 8,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
หลักสูตร : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)
หลักสูตร : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
SEIKO : การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
SEIKO : การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)icon

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ เป็นวิทยากร

More...
STARPRINT : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)
STARPRINT : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) icon

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Online Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 18
Online Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 18icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Online Public Training เมื่อวันที่ 3 และ 15 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

More...
Online Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 75
Online Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 75icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Online Public Training เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
BAI : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
BAI : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)icon

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 1 และ 8 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
YSP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity & Cost Reduction)
YSP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity & Cost Reduction)icon

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...