ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2022
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 10,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 9,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 9,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 8,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
หลักสูตร : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)
หลักสูตร : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
SP Group : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)
SP Group : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)icon

บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท จากัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

More...
Bridgestone : สร้างกรอบความคิด เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Data Mindset Data Analysis and Decision Making)
Bridgestone : สร้างกรอบความคิด เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Data Mindset Data Analysis and Decision Making) icon

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

More...
TEIJIN : การทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จ (Proactive for Success)
TEIJIN : การทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จ (Proactive for Success)icon

บรษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
TTL : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
TTL : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) icon

บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Online Public Training : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 2
Online Public Training : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 2icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Online Public Training เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Online Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 67
Online Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 67icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Online Public Training เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
ONE : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2
ONE : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2icon

บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 และ 20 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
ONE : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1
ONE : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1icon

บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 13 และ 19 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
TANATEX : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
TANATEX : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)icon

บริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...