ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2022
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) icon

อัตราค่าสัมมนา: 12,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 10,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)

หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน) icon

อัตราค่าสัมมนา: 10,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 9,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,700 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,700 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
Kojima : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) # 1
Kojima : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) # 1icon

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

More...
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 4
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 4icon

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมรุ่น 4 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Kojima : เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
Kojima : เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)icon

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

More...
Honda Engineering Asian : การพัฒนา EQ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success)
Honda Engineering Asian : การพัฒนา EQ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success)icon

บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3icon

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
ONE : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)
ONE : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)icon

บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2icon

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร รุ่น 2 เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1icon

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมรุ่น 1 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 69
Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 69icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...