ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2023
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 12,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,700 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
LANDY HOME : ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (The Art of Communication)
LANDY HOME : ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (The Art of Communication) icon

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย เป็นวิทยากร

More...
Quick Coat : การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Communication & Presentation Skills) # 2
Quick Coat : การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Communication & Presentation Skills) # 2icon

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management) # 2
Kojima : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management) # 2icon

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ธวัชชัย บัววัฒน์ เป็นวิทยากร

More...
SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 5
SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 5icon

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
CP ALL : Effective Feedback for Supervisor # 1
CP ALL : Effective Feedback for Supervisor # 1icon

บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด (CP ALL) จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

More...
TFS : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2
TFS : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2icon

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 71
Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 71icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 71 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
ปทุมธานีบริวเวอรี่ : การพัฒนาทักษะการปรับตัวสำหรับพนักงานยุคใหม่ (Situational Adaptability)
ปทุมธานีบริวเวอรี่ : การพัฒนาทักษะการปรับตัวสำหรับพนักงานยุคใหม่ (Situational Adaptability)icon

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

More...
SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 4
SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 4icon

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 4 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...