ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอ รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2024
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 12,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
KYOSEI : การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring Skills) # 2
KYOSEI : การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring Skills) # 2icon

บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

More...
KYOSEI : การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring Skills) # 1
KYOSEI : การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring Skills) # 1icon

บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

More...
FUJITSU : ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Skills)
FUJITSU : ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Skills)icon

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

More...
FUJITSU : การสร้างทีมเพื่อการปรับปรุงงาน (Team for Work Improvement)
FUJITSU : การสร้างทีมเพื่อการปรับปรุงงาน (Team for Work Improvement)icon

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดยมี ดร.อมลภัสชญาณ์ พงษ์สงวนชม เป็นวิทยากร

More...
MUSASHI : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO)
MUSASHI : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) icon

บริษัท มูซาชิออโตพาร์ท จำกัด (โรงงานปทุมธานี) จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
MHTL : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO)
MHTL : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) icon

บริษัท เอ็มอีพี เฮคช่า (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Thaitohken : เทคนิคการทำงานและการบริหารคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working and Managing a Multigenerational Workforce)
Thaitohken : เทคนิคการทำงานและการบริหารคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working and Managing a Multigenerational Workforce)icon

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

More...
Tanatex : เทคนิคการบริหารเพื่อมุ่งผลลัพธ์ (Result Oriented Management)
Tanatex : เทคนิคการบริหารเพื่อมุ่งผลลัพธ์ (Result Oriented Management)icon

บริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

More...
Lawson 108 : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)
Lawson 108 : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) icon

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...