ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2023
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) icon

อัตราค่าสัมมนา: 12,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 10,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)

หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน) icon

อัตราค่าสัมมนา: 10,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 9,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,700 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,700 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
Arçelik Hitachi : การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)
Arçelik Hitachi : การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)icon

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...
Furukawa FITEL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skill Development)
Furukawa FITEL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skill Development)icon

บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
TEIJIN : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) # 1
TEIJIN : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) # 1icon

บรษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

More...
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 5
Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 5icon

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมรุ่น 5 เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Kojima : การสร้างวิสัยทัศน์แบบผู้นำในองค์กร (Visionary Leadership in An Organization)
Kojima : การสร้างวิสัยทัศน์แบบผู้นำในองค์กร (Visionary Leadership in An Organization)icon

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ธวัชชัย บัววัฒน์ เป็นวิทยากร

More...
Quick Coat : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
Quick Coat : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Honda Engineering Asian : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)
Honda Engineering Asian : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) icon

บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Kojima : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (Data Analysis Techniques for Decision Making) # 1
Kojima : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (Data Analysis Techniques for Decision Making) # 1icon

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์ รุ่น 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...
TEIJIN : การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)
TEIJIN : การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)icon

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...