ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอ รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2024
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 12,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
Thai Industrial Roller : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
Thai Industrial Roller : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

บริษัท ลูกกลิ้งอุตสาหกรรมไทย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 77
Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 77icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 77 เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
LANDY HOME : การพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication & Collaboration)
LANDY HOME : การพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication & Collaboration)icon

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ เป็นวิทยากร

More...
Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 89
Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 89icon

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 89 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
Thaitohken : เทคนิคการตัดสินใจ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
Thaitohken : เทคนิคการตัดสินใจ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) icon

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

More...
MCP : การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) # 2
MCP : การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) # 2icon

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

More...
NNEG : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
NNEG : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)icon

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
DAIKIN : การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน (QC 7 Tools)
DAIKIN : การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน (QC 7 Tools)icon

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมี ดร.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...
Backyard : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
Backyard : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...