ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอ รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แนะนำหลักสูตร Public Training 2024
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)icon

อัตราค่าสัมมนา: 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 12,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

More...
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)icon

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) icon

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...
แนะนำหลักสูตร In-House Training
ภาพบรรยากาศการอบรม
MATCO : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 2
MATCO : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 2icon

บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

More...
Lalin Property : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Management Skill for SMART Younger Leader) # 3
Lalin Property : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Management Skill for SMART Younger Leader) # 3icon

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
NNEG : เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit (Teamwork Spirit)
NNEG : เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit (Teamwork Spirit)icon

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

More...
MAMA : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management for Production Supervisor)
MAMA : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management for Production Supervisor) icon

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานลำพูน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...
MAMA : Professional Supervisor
MAMA : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) icon

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานลำพูน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
MATCO : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 1
MATCO : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 1icon

บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

More...
TFS : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 2
TFS : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 2icon

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
JCSTH : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)
JCSTH : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) icon

บริษัท เจเทคโตะ คอลัมน์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...
TFS : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 1
TFS : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 1icon

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...