dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

หัวหน้างาน

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

(Professional Supervisor) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
ราคาโปรโมชั่น : 3,500 บาท (ยังไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น 60 / วันที่ 12 มิ.ย. 2562 ลงทะเบียน
รุ่น 61 / วันที่ 21 ส.ค. 2562 ลงทะเบียน
รุ่น 62 / วันที่ 16 ต.ค. 2562 ลงทะเบียน
รุ่น 63 / วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ลงทะเบียน
รุ่น 64 / วันที่ 26 ก.พ. 2563 ลงทะเบียน
รุ่น 65 / วันที่ 22 เม.ย. 2563 ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน พัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เทคนิคการทำงานเชิงรุก และเสริมทักษะการบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  Module 1 – หัวหน้ากับการเสริมสร้างพัฒนาตนเอง
  1. ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน
  - เก่งคิด ด้วยการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
  - เก่งคน ด้วยการรู้ลักษณะลูกน้อง 4 ประเภท
  - เก่งงาน ด้วยหลัก OPDFE
  2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานมืออาชีพ
  3. ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Module 2 - หัวหน้ากับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน
  1. วงจรการจัดการงานให้ประสบความสำเร็จ (Management by OPDFE Cycle)
  - การตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Setting SMART Objective)
  - การวางแผนงาน (Planning : Setting Priority)
  - การลงมือปฏิบัติ (Do : Commitment, Motivation)
  2. เทคนิคการสอนงาน (Coaching for Success)
  3. เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
  สรุป / มอบรางวัล /  ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 40 %
  • 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
3,500
245
105
3,640
3,745
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

  
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article