dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


Window Asia : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) Window Asia : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

HITACHI : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการทำงานเป็นทีม (Supervisory Skill and Teamwork) # 2HITACHI : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการทำงานเป็นทีม (Supervisory Skill and Teamwork) # 2article

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MSG : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)MSG : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MGC : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Leading Successful Team)MGC : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Leading Successful Team)article

บริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

VENINE CABLE : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (Why Why Analysis)VENINE CABLE : การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis (Why Why Analysis)article

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 56Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 56article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 69Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 69article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

VENINE CABLE : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction)VENINE CABLE : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction)article

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 4Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 4article

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

STAR OVERSEAS : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)STAR OVERSEAS : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)article

บริษัท สตาร์โอเวอร์ซีส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

[Go to top]