ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


MATCO : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 2MATCO : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 2article

บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

Lalin Property : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Management Skill for SMART Younger Leader) # 3Lalin Property : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Management Skill for SMART Younger Leader) # 3article

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

NNEG : เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit (Teamwork Spirit)NNEG : เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit (Teamwork Spirit)article

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

MAMA : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management for Production Supervisor) MAMA : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management for Production Supervisor) article

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานลำพูน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

MAMA : Professional SupervisorMAMA : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานลำพูน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MATCO : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 1MATCO : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 1article

บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

TFS : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 2TFS : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 2article

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

JCSTH : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) JCSTH : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) article

บริษัท เจเทคโตะ คอลัมน์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TFS : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 1TFS : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 1article

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MUSASHI : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 2MUSASHI : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 2article

บริษัท มูซาชิออโตพาร์ท จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]