dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


UPS : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) UPS : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) article

บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 64Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 64article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SHERA : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)SHERA : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)article

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Boon Furniture : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)Boon Furniture : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท บุญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MHTL : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO)MHTL : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO)article

บริษัท เอ็มอีพี เฮคช่า (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 4การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 4article

การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Sangchai Group : เทคนิคการออกแบบ PowerPoint (PowerPoint Presentation Design)Sangchai Group : เทคนิคการออกแบบ PowerPoint (PowerPoint Presentation Design)article

กลุ่มบริษัท แสงชัยกรุ๊ป จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยมี อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร เป็นวิทยากร

Kuler : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) Kuler : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article

บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร 

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)article

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัดจัดอบรมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 โดยมี ดร.อิทธินันท์ สันทัศ เป็นวิทยากร

SUBPRODUCT : การพัฒนาศักยภาพด้วยทัศนคติเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Attitude for success) # 2SUBPRODUCT : การพัฒนาศักยภาพด้วยทัศนคติเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Attitude for success) # 2article

บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยมี อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร เป็นวิทยากร

[Go to top]