dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


JTEKT : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 1JTEKT : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 1article

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

HITACHI : Assignment and Controlling TechniqueHITACHI : Assignment and Controlling Techniquearticle

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

KIAC : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 1KIAC : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 1article

บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SBI : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for Success) # 2SBI : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for Success) # 2article

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

KIAC : PDCA การวางแผนเพื่อให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย (PDCA for Success) # 2KIAC : PDCA การวางแผนเพื่อให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย (PDCA for Success) # 2article

บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

KIAC : PDCA การวางแผนเพื่อให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย (PDCA for Success) # 1KIAC : PDCA การวางแผนเพื่อให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย (PDCA for Success) # 1article

บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

SBI : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ    (Attitude for Success) # 1SBI : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for Success) # 1article

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

FUJITSU GENERAL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2FUJITSU GENERAL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2article

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

FUJITSU GENERAL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1FUJITSU GENERAL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1article

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

HITACHI : การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) HITACHI : การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) article

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2564 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

[Go to top]