dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


HITACHI : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) # 4HITACHI : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) # 4article

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ITE : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)ITE : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)article

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 57Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 57article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

DAT : การมอบหมายงานและสร้างสายสัมพันธ์ ที่ได้ทั้งงานและทั้งใจ (TWI-JI/JR Job Instruction / Job Relations) DAT : การมอบหมายงานและสร้างสายสัมพันธ์ ที่ได้ทั้งงานและทั้งใจ (TWI-JI/JR Job Instruction / Job Relations) article

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BANDO : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Activity)BANDO : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Activity)article

บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

THAVORN : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)THAVORN : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)article

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 54Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 54article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

EDL : สร้างคุณค่างานด้วยบริการจากใจ SERVICE MINDEDL : สร้างคุณค่างานด้วยบริการจากใจ SERVICE MINDarticle

บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

Boon Furniture : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)Boon Furniture : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)article

บริษัท บุญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Thaitoken : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 5Thaitoken : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 5article

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม และ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]