ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


TEIJIN : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน Poka Yoke (Poka Yoke Error Proofing) # 1TEIJIN : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน Poka Yoke (Poka Yoke Error Proofing) # 1article

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 76Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 76article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 76 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 88Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 88article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 88 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Private Course: หลักสูตร “การออกแบบหลักสูตรอบรมที่มีประสิทธิภาพ” (Effective Training Course Design) Private Course: หลักสูตร “การออกแบบหลักสูตรอบรมที่มีประสิทธิภาพ” (Effective Training Course Design) article

Private Course: หลักสูตร “การออกแบบหลักสูตรอบรมที่มีประสิทธิภาพ” (Effective Training Course Design) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Advantest : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (QC 7 Tools)Advantest : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (QC 7 Tools)article

บริษัท แอดวานเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

KBU : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) KBU : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TFS : หลักการบริหารหน้างานด้วย 3 Gen & 5 Why (3 Gen & 5 Why) TFS : หลักการบริหารหน้างานด้วย 3 Gen & 5 Why (3 Gen & 5 Why) article

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 75Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 75article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 75 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 87Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 87article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 87 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 6SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 6article

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 6 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]