ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


แนะนำหลักสูตร Public Training 2024

Public Training ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาทฤษฎีภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม กรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดความรู้  ทักษะที่เพิ่มพูนขึ้น  ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ได้จริง โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อให้เกิดผลจริง (Result Based Training) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนกลายเป็นศักยภาพที่ติดตัวบุคคลต่อไปการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน)article

อัตราค่าสัมมนา: 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 12,000 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

อัตราค่าสัมมนา: 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
(ส่วนลดตามเงื่อนไข)

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

1
[Go to top]