ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

 ภาวะผู้นำ

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

(Leadership for Leader) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
ระยะเวลา : 1 วัน (09.00 - 16.00 น.)
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
หรือ โรงแรมโซนรัชดาฯ
อัตราค่าสัมมนา : 4,200 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 3,700 บาท (ไม่รวม Vat) มื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

 

รุ่น/วันที่ รูปแบบการอบรม ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
(โอนก่อน 7 วัน)
สมัครอบรมสัมมนา
รุ่น 69 วันที่ 22 มี.ค. 2566
onsite 4,200 3,700 ลงทะเบียน

รุ่น 70 วันที่ 13 ก.ค. 2566

onsite 4,200 3,700 ลงทะเบียน
รุ่น 71 วันที่ 22 พ.ย. 2566 onsite 4,200 3,700 ลงทะเบียน

 

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  Module 1: ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา
  ผู้นำ คือใคร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร
  - 3 ปัจจัยหลักก่อให้เกิดภาวะผู้นำ
  - ประเมินพฤติกรรมความเป็นผู้นำ 
  รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิผล
  - วิเคราะห์ผู้ตาม 4 รูปแบบ
  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Module 2: การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในตนเองและสร้างทีม
  เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยกระบวนการพัฒนา EQ
  จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of Motivation) 
  - เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ (Communication Skills)
  - การการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
  การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building)
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา

+VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,200
294
126
4,368
4,594

อัตราค่าสัมมนาราคาโปรโมชั่น (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
3,700
259
111
3,848
3,959

 

วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 

 แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article