dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

ภาวะผู้นำ

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

(Leadership for Leader) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
รูปแบบการอบรมสัมมนา : online by Zoom Meeting 
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ไม่รวม Vat)
ราคาโปรโมชั่น : 2,700 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น 59 / วันที่ 23 มี.ค. 2564 ลงทะเบียน
รุ่น 60 / วันที่ 19 พ.ค.2564 ลงทะเบียน
รุ่น 61 / วันที่ 20 ก.ค. 2564 ลงทะเบียน
รุ่น 62 / วันที่ 22 ก.ย. 2564 ลงทะเบียน
รุ่น 63 / วันที่ 24 พ.ย. 2564 ลงทะเบียน


2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  Module 1 – ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา
  ผู้นำ คือใคร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร
  - 3 ปัจจัยหลักก่อให้เกิดภาวะผู้นำ
  - ประเมินพฤติกรรมความเป็นผู้นำ และผู้ตาม
  - บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ 
  รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Module 2 - เคล็ดลับภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาคน และผลงาน
  - หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน
  วงจรการจัดการงานให้ประสบความสำเร็จ (Management by OPDFE Cycle) 
  ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ผู้นำต้องมี (Strategic Competency for Leader)
  จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Motivation)
  การการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) 
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน) 

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
2,700
189
81
2,808
2,889

 

วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article