ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

 ภาวะผู้นำ

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

(Leadership for Leader) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
ระยะเวลา : 1 วัน (09.00 - 16.00 น.)
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
อัตราค่าสัมมนา : 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 4,500 บาท (ไม่รวม Vat) มื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

 

รุ่น/วันที่ ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
(โอนก่อน 7 วัน)
สมัครอบรมสัมมนา
รุ่น 72 วันที่ 20 มี.ค. 2567
5,000 4,500 ลงทะเบียน

รุ่น 73 วันที่ 17 ก.ค. 2567
*ยืนยันการจัดอบรม

5,000 4,500 ลงทะเบียน

รุ่น 74 วันที่ 13 พ.ย. 2567

5,000 4,500 ลงทะเบียน

 

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  Module 1: ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา
  ผู้นำ คือใคร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร
  - 3 ปัจจัยหลักก่อให้เกิดภาวะผู้นำ
  - ประเมินพฤติกรรมความเป็นผู้นำ 
  รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิผล
  - วิเคราะห์ผู้ตาม 4 รูปแบบ
  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Module 2: การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในตนเองและสร้างทีม
  เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยกระบวนการพัฒนา EQ
  จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of Motivation) 
  - เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ (Communication)
  - การการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา

+VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
5,000
350
150
5,200
5,350

อัตราค่าสัมมนาราคาโปรโมชั่น (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,500
315
135
4,680
4,815

 

วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 

 

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article