ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


Ajinomoto : การคิดเชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จ (Logical Thinking)article

บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อ.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

GL : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article

บริษัท จี.แอล. ซัพพลาย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย เป็นวิทยากร

SUZUKI : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for success)article

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 11article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

IDS : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Pattaya City Hospital : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)article

โรงพยาบาลเมืองพัทยา จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

โรงแรมดุสิตธานี : การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Attitude for Success)article

โรงแรมดุสิตธานี จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 38article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

PROLAB : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success)article

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

[Go to top]