ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


AT-ZE : การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐาน ตัวชี้วัด KPIs (Strategic Management : KPIs-Based Management)AT-ZE : การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐาน ตัวชี้วัด KPIs (Strategic Management : KPIs-Based Management)article

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.อิทธินันท์ สันทัศ  เป็นวิทยากร

JSSR : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving & Decision Making)JSSR : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving & Decision Making)article

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 37Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 37article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Mann and Hummel  : การสื่อสารกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Effective Communication Skills and Conflict Management)Mann and Hummel : การสื่อสารกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Effective Communication Skills and Conflict Management)article

บริษัท มันน์ แอนด์ ฮุมเมิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมในนาม Wisdom Max Center เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SODICK : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-SoSODICK : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-Soarticle

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MEYER : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2MEYER : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2article

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

KMUTNB : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) KMUTNB : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CEA : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success) CEA : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success) article

บริษัท เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TI RUBBER : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) TI RUBBER : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 42Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 42article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]