dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


MEYER : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2MEYER : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2article

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

KMUTNB : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) KMUTNB : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CEA : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success) CEA : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success) article

บริษัท เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TI RUBBER : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) TI RUBBER : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 42Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 42article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TPI : การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน # 2TPI : การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน # 2article

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด จัดอบรมรุ่น 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

HITACHI : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-SoHITACHI : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-Soarticle

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

THREEBOND : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-SoTHREEBOND : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-Soarticle

บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TPI : การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน # 1TPI : การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน # 1article

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

MEYER : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา  (Problem Solving & Decision Making) MEYER : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]