dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


ISUZU : การคิดเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking)ISUZU : การคิดเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking)article

บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 43Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 43article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

KUBOTA : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)KUBOTA : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)article

บริษัท  สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

EAGLE : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) EAGLE : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article

บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

EGAT : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) EGAT : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง) จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 และ 6 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SIRIRAJ MUSEUM : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication)SIRIRAJ MUSEUM : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication)article

พิพิธภัณฑ์ศิริราช  จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SC GROUP : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) SC GROUP : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article

บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด  จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SUBPRODUCT : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success) SUBPRODUCT : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success) article

บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

PROLAB : การพัฒนา EQ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success) PROLAB : การพัฒนา EQ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success) article

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MITR PHOL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) MITR PHOL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด จังหวัดเลย จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]