ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


CATALITE : The "HEART" for successarticle

บริษัท แคททาไลท์ จำกัด จัดกิจกรรม Walk Rally เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TOSEI : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity Improvement) TOSEI : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity Improvement) article

บริษัท โทเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย เป็นวิทยากร

MASTER CONTROL : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for success)MASTER CONTROL : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for success)article

บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Ajinomoto : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา  (Problem Solving & Decision Making) Ajinomoto : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article

บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BPC : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) BPC : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย เป็นวิทยากร

ISUZU  : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 2ISUZU : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 2article

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ISUZU  : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness)ISUZU : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 1article

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SODICK : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) SODICK : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) article

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

BPC : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)BPC : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)article

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]