ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


SMARTRAC : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager)SMARTRAC : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager)article

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

KEAK : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่องค์กรปรารถนา (Professional Supervisor) KEAK : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่องค์กรปรารถนา (Professional Supervisor) article

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด  จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 16Public Training : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 16article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ChemEx : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) ChemEx : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 24Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 24article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SSI : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) SSI : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article

บริษัท สยามซันวา อุตสาหกรรม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

EMC : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดบวกการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงานEMC : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดบวกการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงานarticle

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยาเป็นวิทยากร

WU : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) WU : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) article

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

SAM : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) SAM : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) article

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ISUZU : การคิดเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking)ISUZU : การคิดเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking)article

บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

[Go to top]