dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


Ajinomoto : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา  (Problem Solving & Decision Making) Ajinomoto : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article

บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BPC : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) BPC : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย เป็นวิทยากร

ISUZU  : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 2ISUZU : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 2article

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ISUZU  : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness)ISUZU : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 1article

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SODICK : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) SODICK : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) article

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

BPC : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)BPC : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)article

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SMARTRAC : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager)SMARTRAC : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager)article

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

KEAK : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่องค์กรปรารถนา (Professional Supervisor) KEAK : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่องค์กรปรารถนา (Professional Supervisor) article

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด  จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 16Public Training : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 16article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]