dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


บทความน่าสนใจ


มีวันนี้...เพราะ...วันดีเสมอarticle

จากความเรียงเรื่อง “แม่ของฉัน” และเหตุการณ์ในวันนั้นใครจะไปเชื่อครับว่า ปัจจุบันนี้ ผมมีอาชีพเป็น “วิทยากร” ...

Train the Trainersเรื่องจริง! จากห้องอบรม Train the Trainersarticle

ไม่ต้องใช้ power point ก็ยังสอนและเรียนรู้ร่วมกันได้ ... เพราะหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ 

เป้าหมาย...มีไว้สร้างคนเป้าหมาย...มีไว้สร้างคนarticle

มีคำกล่าวว่า “จงสร้างเป้าหมายในชีวิต แล้วเป้าหมายในชีวิตจะสร้างเรา” ดังนั้น การที่เราสร้างเป้าหมายให้กับตัวเอง ก็เหมือนกับ เรากำลังสร้างพิมพ์เขียวให้กับชีวิต ...

Smart@Life_Smile@WorkSmart@Life_Smile@Workarticle

เมื่อพูดถึง "Smart@Life_Smile@Work" หรือการที่เราจะสนุกกับการทำงาน และมีความสุขกับการดำเนินชีวิตนั้น มีหลากหลายวิธี ทั้งนี้ขี้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนั่นเองเป็นสำคัญ เรา ๆ ทุกท่านก็สามารถสร้าง Balance ชีวิตให้ตัวเราเองได้ หรือทุกท่านว่าอย่างไรครับ

คิดลบทำไม...ฆ่าตัวตายชัด ๆ article

คำถามนี้ถ้าเป็น 5 ปีที่แล้ว ปมคงไม่รู้คำตอบเพราะไม่รู้ว่า ที่เราคิดอยู่ทุกวันมันเรียกว่า คิด อย่างไร อาจเป็นเพราะไม่เคยคิด และไม่อยากคิด...แต่พอได้ทำงานมากขึ้น เจอผู้คนมากขึ้น ชีวิตหมุนไปตามโลก ก็ทำให้ค้นพบความหมายของคิดบวก และคิดลบ...

1
[Go to top]