dot dot
dot
dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


PSM : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness)PSM : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness)article

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี  จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 33Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 33article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 50Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 50article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MABUCHI : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) MABUCHI : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article

บริษัท สยามมาบูชิ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยมี อ.นันทชัย  อินทรอักษร เป็นวิทยากร

CAPGA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)CAPGA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)article

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SHERA : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)SHERA : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)article

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพการทำงาน ด้วยหลักการคิดและการบริหารเพื่อความสำเร็จ (Thinking & Management for Success)GGT : การพัฒนาศักยภาพการทำงาน ด้วยหลักการคิดและการบริหารเพื่อความสำเร็จ (Thinking & Management for Success)article

บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) HITACHI : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 42Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 42article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)HAFELE : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)article

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หน้า 1/53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.