dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


TECHNO METAL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)TECHNO METAL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)article

บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปทุมธานี : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (Motivation & Conscious)สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปทุมธานี : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (Motivation & Conscious)article

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปทุมธานี จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 34Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 34article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 51Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 51article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TK Garment : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 3TK Garment : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 3article

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

PANYA Consultants : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity)PANYA Consultants : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity)article

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

TK Garment : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 2TK Garment : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 2article

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

HITACHI : จิตวิทยาและศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0 (GENIUS SUPERVISOR 4.0)HITACHI : จิตวิทยาและศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0 (GENIUS SUPERVISOR 4.0)article

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ เป็นวิทยากร

SHRD NIDA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)SHRD NIDA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)article

กลุ่มนักศึกษาภาคพิเศษ NIDA จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TK Garment : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 1TK Garment : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 1article

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

หน้า 1/54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.