dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 57Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 57article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TOP : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)TOP : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)article

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CAPGA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 4CAPGA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 4article

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AHT : จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness) # 3AHT : จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness) # 3article

บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.นันทชัย  อินทรอักษร เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 21Public Training : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 21article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 48Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 48article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 6AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 6article

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Aicello : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)Aicello : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)article

บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

EDL : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)EDL : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)article

บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TRTH : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) TRTH : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) article

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หน้า 1/65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.