ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management for Production Supervisor)

หลักสูตร : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management for Production Supervisor)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานลำพูน) จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต" (Daily Management for Production Supervisor) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร