ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Generation & Leadership Development)

หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Generation & Leadership Development)

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกับคนทุก Gen" (Generation & Leadership Development) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร