dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : ภาวะผู้นำ 360 องศา (Leadership 360) # 3

หลักสูตร : ภาวะผู้นำ 360 องศา (Leadership 360) # 3

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ภาวะผู้นำ 360 องศา" (Leadership 360) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร