dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Qctivity)

หลักสูตร : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Qctivity)

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC" (QCC Leader and Advisor Qctivity) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์