dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)

หลักสูตร : เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน" (Performance Feedback) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร