ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตวิทยาในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงาน (รุ่น 1)
รายละเอียด:

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับงาน
รายละเอียด:

บริษัท พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับงาน (The Power of Motivation)" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation)
รายละเอียด:

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation)" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)
รายละเอียด:

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร"การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์" (Conflict Management) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)" เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่โรงแรม พาลาสโซ่ รัชดา โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด:

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public หลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership for Leader)" เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรม พาลาสโซ่ รัชดา โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)
รายละเอียด:

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)" เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]