ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ภาวะผู้นำ 360 องศา
รายละเอียด:

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ภาวะผู้นำ 360 องศา" เมื่อวันที่  2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
รายละเอียด:
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การคิดอย่างเป็นระบบ" (Systematic Thinking) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 1
รายละเอียด:

บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) # 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยมี อ.อมรรัตน์ รอดทอง เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร: การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 2
รายละเอียด:

 บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน"  (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) # 1
รายละเอียด:

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย" (Organization Awareness) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ" (Team Building for Success) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
รายละเอียด:

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" (Time Management) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ลูกค้าที่ไว้วางใจ
รายละเอียด:

ลูกค้าที่ไว้วางใจ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน

จำนวนรูป : 264 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

iSi Automotive (Thailand) Ltd. จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]