ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Labour Relation Management)
รายละเอียด:

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์" (Creative Labour Relation Management) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : IQ & EQ เพื่อสร้างคุณค่าในการทำงาน (รุ่น 2)
รายละเอียด:

บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "IQ & EQ เพื่อสร้างคุณค่าในการทำงาน" (รุ่น 2) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)
รายละเอียด:

บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ" (Team Building for Success) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร (Organization Awareness)
รายละเอียด:

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกรักองค์กรและการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม" (Organization Awareness & Team Building ) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) รุ่น 3
รายละเอียด:

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
รายละเอียด:

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : วางแผนกลยุทธ์บริหารงาน & KPIs 2014 (Strategic Planning & KPIs for 2014)
รายละเอียด:

บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "วางแผนกลยุทธ์บริหารงาน & KPIs 2014" (Strategic Planning & KPIs for 2014) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.วีรวัฒน์ พงษ์พยอม เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior) รุ่น 4
รายละเอียด:

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง" (Counseling techniques to adjust behavior) รุ่น 4 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

บริษัท สกาเนม กรุงเทพ จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]