ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสาร การสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (HO-REN-SO) รุ่น 4
รายละเอียด:

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสาร การสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" (HO-REN-SO) รุ่น 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ในโรงงาน (Training Within Industry) รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ในโรงงาน" (Training Within Industry) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์" (Creative Thinking for Success) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก ... เยอะเลย
รายละเอียด:

บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก ... เยอะเลย" เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสาร การสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (HO-REN-SO) รุ่น 3
รายละเอียด:

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสาร การสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" (HO-REN-SO) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท สกาเนม กรุงเทพ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำ" (Leadership Development) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ศิลปะการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR for Non-HR)
รายละเอียด:

บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ศิลปะการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา" (HR for Non-HR) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสาร การสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (HO-REN-SO) รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสาร การสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" (HO-REN-SO) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับ Trainer ภายในองค์กร
รายละเอียด:

ชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ (BPIT) จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับ Trainer ภายในองค์กร" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ในโรงงาน (Training Within Industry) รุ่น 1
รายละเอียด:

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ในโรงงาน" (Training Within Industry) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]