ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)
รายละเอียด:

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective Communication Skills) ในนามบริษัท พรศิวะ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work)
รายละเอียด:

บริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ" (Smart@Life_Smile@Work) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interview Technique)
รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสัมภาษณ์งาน" (Interview Technique) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)
รายละเอียด:

บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน" (Kaizen for Productivity & Improvement) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยมี อ.ดำริ เอกเจริญ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
รายละเอียด:

ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ผู้นำกับความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Leader & Creative Thinking for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ผู้นำกับความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน" (Leader & Creative Thinking for Success) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

บริษัท เอ.เอ.เอ.แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader)  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
รายละเอียด:

บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจแก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) จัดในนาม บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จํากัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]