ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
รายละเอียด:

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร "การคิดอย่างเป็นระบบ" (Systematic Thinking) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาและสร้างเสริม EQ เพื่อการทำงานร่วมกัน รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและสร้างเสริม EQ เพื่อการทำงานร่วมกัน" รุ่น 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาและสร้างเสริม EQ เพื่อการทำงานร่วมกัน รุ่น 1
รายละเอียด:

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและสร้างเสริม EQ เพื่อการทำงานร่วมกัน" รุ่น 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interview Technique)
รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสัมภาษณ์งาน" (Interview Technique) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
รายละเอียด:

บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) เมื่อวันที่ 12 และ 19 สิงหาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication)
รายละเอียด:

บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" (Human Relation & Effective Communication) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
รายละเอียด:

บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร "7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน" (7Q for Success) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การทำงานเป็นทีม และจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร (Organization Awareness &Team Building for Success)
รายละเอียด:

Siam Toyota Manufacturing Co.,Ltd. จัดอบรมหลักสูตร "การทำงานเป็นทีม และจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร" (Organization Awareness &Team Building for Success) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
รายละเอียด:

Siam Toyota Manufacturing Co.,Ltd. จัดอบรมหลักสูตร "7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน" (7Q for Success) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
รายละเอียด:

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So" (Ho-Ren-So) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]