ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน" รุ่น 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมี อ.สาโรจน์  พึ่งไทย เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 15
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 15 เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : สุดยอดทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skill & Personality Development)
รายละเอียด:

บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "สุดยอดทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ"

 (Presentation Skill & Personality Development) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมี อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตวิทยาในการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ (Management Psychology & Motivation Technique)
รายละเอียด:

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาในการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ" (Management Psychology & Motivation Technique) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยมี อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
รายละเอียด:

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน" (7Q for Success) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานอย่างมืออาชีพ (Professional Work Improve & Development Technique)
รายละเอียด:

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานอย่างมืออาชีพ" (Professional Work Improve & Development Technique) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมี อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 6
รายละเอียด:

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 6 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 5
รายละเอียด:

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 5 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 31
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 31 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก ... เยอะเลย (Organization Awareness)
รายละเอียด:

บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก ... เยอะเลย" (Organization Awareness) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]