ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐาน ตัวชี้วัด KPIs (Strategic Management : KPIs-Based Management)
รายละเอียด:

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐาน ตัวชี้วัด KPIs" (Strategic Management : KPIs-Based Management) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.อิทธินันท์ สันทัศ  เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 37
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) รุ่น 37 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 37
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) รุ่น 37 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน" (Problem Solving & Decision Making) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Effective Communication Skills and Conflict Management)
รายละเอียด:

บริษัท มันน์ แอนด์ ฮุมเมิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์" (Effective Communication Skills and Conflict Management) ในนาม Wisdom Max Center เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
รายละเอียด:

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So"  (Ho-Ren-So) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 2  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
รายละเอียด:

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตร “7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน” (7Q for Success) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success)
รายละเอียด:

บริษัท เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน" (Positive Thinking for Success) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
รายละเอียด:

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]