ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S & Kaizen for Productivity Improvement)
รายละเอียด:

บริษัท โทเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน" (5S &  Kaizen for Productivity Improvement) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
รายละเอียด:

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด จัดอบรม หลักสูตร"การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" (Time Management) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for success)
รายละเอียด:

บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ" (Positive Thinking for success) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Motivation Techniques & Organization Awareness)
รายละเอียด:

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" (Motivation Techniques & Organization Awareness) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : SODICK : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training)
รายละเอียด:

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสอนงานแบบ OJT" (On the job training) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)
รายละเอียด:

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับต้น" (Management Developing Program) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]