ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2
รายละเอียด:

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (สีคิ้ว) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) # 2
รายละเอียด:

บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการทำงาน" (Attitude & Vision for Success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ทักษะการสอนงาน & จูงใจทีมงานให้ได้เป้าหมาย (Coaching & Motivation Skills)
รายละเอียด:

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "ทักษะการสอนงาน & จูงใจทีมงานให้ได้เป้าหมาย" (Coaching & Motivation Skills) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ (Effective Personality for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ" (Effective Personality for Success) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.อัครินทร์ ภูทองกลม

 
จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1
รายละเอียด:

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด (บางพลี) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) # 1
รายละเอียด:

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย" (Organization Awareness) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ" (Team Building for Success) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) # 2
รายละเอียด:

บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการทำงาน" (Attitude & Vision for Success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 29
รายละเอียด:
บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 29 เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร
 

 

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 46
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 46 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]