ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 2
รายละเอียด:

บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Management Skill for SMART Younger Leader) # 3
รายละเอียด:

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Management Skill for SMART Younger Leader) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit (Teamwork Spirit)
รายละเอียด:

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit" (Teamwork Spirit) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management for Production Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานลำพูน) จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต" (Daily Management for Production Supervisor) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานลำพูน) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 1
รายละเอียด:

บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน (HR for Non HR) # 2
รายละเอียด:

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน" (HR for Non HR) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)
รายละเอียด:

บริษัท เจเทคโตะ คอลัมน์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การนำเสนออย่างมืออาชีพ" (Professional Presentation Skills) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน" (HR for Non HR) # 1
รายละเอียด:

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน" (HR for Non HR) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2024
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 2
รายละเอียด:

 

บริษัท มูซาชิออโตพาร์ท จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So" (HO-REN-SO) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121  [ถัดไป]