dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ลงทะเบียนหลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 59 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 article

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน, อบรมหัวหน้างาน, หัวหน้างาน, Supervisor

ลงทะเบียน หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

 (Train the Trainers) รุ่น 59

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
วันที่ : วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 
อัตราค่าสัมมนา : 10,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 9,000 บาท (ยังไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
 

 **กรุณากรอกรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนอบรมสัมมนา

หลังจากที่ท่านส่งข้อมูลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาทางอีเมลเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้งค่ะ


ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ :  *
ตำแหน่ง :  *
โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
สมัครในนามนิติบุคคล / บุคคลธรรมดา : นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
บริษัท / หน่วยงาน / บุคคล :  *
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :  *
สำนักงานใหญ่/สาขา : สำนักงานใหญ่
สาขา (โปรดระบุ) เช่น 00001
สาขาที่ :
ประเภทกิจการ :
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย : มีหัก ณ ที่จ่าย 1%
มีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ไม่มี
1. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
2. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
3. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
4. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
5. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
6. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ :
วิธีการชำระค่าสัมมนา : ชำระเงินที่หน้างานสัมมนา เป็นเงินสด หรือ เช็ค
โอนเงินผ่านทางธนาคาร
ทราบข่าวการอบรมจาก : Facebook
E-mail
Website people-dynamic
โบรชัวร์
อื่น ๆ
คูปอง / ส่วนลด :ลงทะเบียน Public Training

ลงทะเบียนหลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 72 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 article
ลงทะเบียนหลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 61 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 article
ลงทะเบียนหลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) รุ่น 17 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 article
ลงทะเบียนหลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 73 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 article