dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ลงทะเบียนหลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) รุ่น 2 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 article

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน, อบรมหัวหน้างาน, หัวหน้างาน, Supervisor

ลงทะเบียน หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก
Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
 
รุ่น 2

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
วันที่ : วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 3,500 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
  โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน

 **กรุณากรอกรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนอบรมสัมมนา

หลังจากที่ท่านส่งข้อมูลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาทางอีเมลเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้งค่ะ


ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ :  *
ตำแหน่ง :  *
โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
สมัครในนามนิติบุคคล / บุคคลธรรมดา : นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
บริษัท / หน่วยงาน / บุคคล :  *
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :  *
สำนักงานใหญ่/สาขา : สำนักงานใหญ่
สาขา (โปรดระบุ) เช่น 00001
สาขาที่ :
ประเภทกิจการ :
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย : มีหัก ณ ที่จ่าย 1%
มีหัก ณ ที่จ่าย 1.5%
มีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ไม่มี
1. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
2. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
3. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
4. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
5. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
6. ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าอบรม :
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Certificate) :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :
ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ :
วิธีการชำระค่าสัมมนา : ชำระเงินที่หน้างานสัมมนา เป็นเงินสด หรือ เช็ค
โอนเงินผ่านทางธนาคาร
ทราบข่าวการอบรมจาก : Facebook
E-mail
Website people-dynamic
โบรชัวร์
อื่น ๆ
คูปอง / ส่วนลด :ลงทะเบียน Public Training

ลงทะเบียนหลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 67 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 article
ลงทะเบียนหลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 54 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 article
ลงทะเบียนหลักสูตร : OKRs กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร (Objectives and key results) รุ่น 2 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 article
ลงทะเบียนหลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 57 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 article