dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการทำงานเป็นทีม (Supervisory Skill and Teamwork) # 2

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการทำงานเป็นทีม (Supervisory Skill and Teamwork) # 2

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการทำงานเป็นทีม" (Supervisory Skill and Teamwork) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร