dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร