dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)

บริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ" (Effective Communication & Coordination) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร