dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : สร้างคุณค่างานด้วยบริการจากใจ SERVICE MIND

หลักสูตร : สร้างคุณค่างานด้วยบริการจากใจ SERVICE MIND

บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "สร้างคุณค่างานด้วยบริการจากใจ SERVICE MIND" เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร