dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for success) # 2

หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for success) # 2

บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้วยทัศนคติเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ" (Attitude for success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยมี อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร เป็นวิทยากร