dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ" (Time Management) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร