dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


> หลักสูตร : การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Leadership for Management)

หลักสูตร : การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Leadership for Management)

บริษัท ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหาร" (Leadership for Management) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร