dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


> หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership Mindset Development)

หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership Mindset Development)

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง" (Self-Leadership Mindset Development) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร