dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


> หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) #3

หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) #3

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ" (Self Development for Success) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร