dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) #1

หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) #1

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ" (Self Development for Success) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร