dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non HR)

หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non HR)

บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน" (HR for Non HR) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร