dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


> หลักสูตร : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management)

หลักสูตร : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management)

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ" (Time Management) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร