dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader ) # 3

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader ) # 3

บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader ) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร