dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : ผู้นำ กับ การพัฒนาทัศนคติบวกเพื่อความสำเร็จ (Leader and Positive Thinking for Success)

หลักสูตร : ผู้นำ กับ การพัฒนาทัศนคติบวกเพื่อความสำเร็จ (Leader and Positive Thinking for Success)

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด (บางชัน) จัดอบรมหลักสูตร "ผู้นำ กับ การพัฒนาทัศนคติบวกเพื่อความสำเร็จ" (Leader and Positive Thinking for Success) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร