dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 3

หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 3

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร