dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร