dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)

หลักสูตร : การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)" เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร