ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : Walk Rally : HEART for success
รายละเอียด:

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง จัดสัมมนาหลักสูตร "HEART for success" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา และทีมงาน บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : หัวหน้าดี ... ที่ไหนมีขาย สำหรับหัวหน้างาน (รุุ่นที่ 2)
รายละเอียด:
บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็ม เอฟ จี จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "หัวหน้าดี ... ที่ไหนมีขาย สำหรับหัวหน้างาน" (รุุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : หัวหน้าดี ... ที่ไหนมีขาย สำหรับหัวหน้างาน (รุุ่นที่ 1)
รายละเอียด:

บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็ม เอฟ จี จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "หัวหน้าดี ... ที่ไหนมีขาย สำหรับหัวหน้างาน" (รุุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : EPSON : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (รุ่นที่ 3)
รายละเอียด:

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง" (Counseling techniques to adjust behavior) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ยอดหัวหน้าที่ลูกน้องรัก เจ้านายปรารถนา
รายละเอียด:

โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมหลักสูตร "ยอดหัวหน้าที่ลูกน้องรัก เจ้านายปรารถนา" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior) รุ่น 2
รายละเอียด:

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง" (Counseling techniques to adjust behavior) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 5S & 3R สูตรสำเร็จการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการทำงาน
รายละเอียด:

บริษัท ชิน ชิน (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "5S & 3R สูตรสำเร็จการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการทำงาน" เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยบริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการบังคับบัญชาสำหรับ Supervisor
รายละเอียด:

บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็ม เอฟ จี จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบังคับบัญชาสำหรับ Supervisor" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior)
รายละเอียด:

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง" (Counseling techniques to adjust behavior) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : "ภาวะผู้นำที่ดี สู่องค์กรที่เป็นเลิศ" (Excellent Leader for Excellent Company)
รายละเอียด:

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ภาวะผู้นำที่ดี สู่องค์กรที่เป็นเลิศ" (Excellent Leadership for Excellent Company) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]