dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ภาวะผู้นำ และการบริหารคน (Leadership & Human Resources Management)
รายละเอียด:

บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ภาวะผู้นำ และการบริหารคน" (Leadership & Human Resources Management) โครงการ “Top Gun : Training Supervisor Course” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

iSi Automotive (Thailand) Ltd. จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training หลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก ... เยอะเลย
รายละเอียด:

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก ... เยอะเลย" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2021
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for Success) # 2
รายละเอียด:

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ" (Attitude for Success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2021
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for Success) # 2
รายละเอียด:

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ" (Attitude for Success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : Managerial Skills Course for Middle Management Group
รายละเอียด:

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "Managerial Skills Course for Middle Management Group" (Day 1-2) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ตุลาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 ตุลาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
รายละเอียด:

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
รายละเอียด:

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Supervisory Skills) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  [ถัดไป]