ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
รายละเอียด:

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 13
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 13 เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
รายละเอียด:

บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
รายละเอียด:

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.สาโรจน์  พึ่งไทย เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) #29
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 29 เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การมอบหมายงาน ประสานงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด:

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การมอบหมายงาน ประสานงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective Job Assignment , Coordinate and Follow up) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : Panasonic ขอนแก่น : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)
รายละเอียด:

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร "การนำเสนออย่างมืออาชีพ" (Professional Presentation Skill) เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : PZ CUSSONS : ผู้นำ กับ การเสริมสร้างพัฒนาตนเอง (Systematic Thinking / Positive Thinking & EQ)
รายละเอียด:

บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Leadership Program for Next Generation Leader (G5) (วันที่ 2) Module 2 : ผู้นำ กับ การเสริมสร้างพัฒนาตนเอง (Systematic Thinking / Positive Thinking & EQ) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มกราคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : Service Mind & Positive Thinking
รายละเอียด:

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "Service Mind & Positive Thinking" เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยมี อ.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มกราคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : Johnson Controls : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)
รายละเอียด:

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ" (Team Building for Success) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]