ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : สร้างพลังคน...เสริมพลังทีม (Team Building)
รายละเอียด:

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "สร้างพลังคน...เสริมพลังทีม" (Team Building) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมี อ.สาโรจน์  พึ่งไทย  เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตวิทยาในการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ (Psychology Management & Motivation)
รายละเอียด:

บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด  จัดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาในการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ" (Psychology Management & Motivation) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) # 1
รายละเอียด:

โรงไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเอนจี้ จำกัด  จัดอบรมหลักสูตร "การนำเสนออย่างมืออาชีพ" (Professional Presentation Skill) # 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)
รายละเอียด:

บริษัท เมดิเตอร์เรเนียน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ" (Team Building for Success) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 26
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) # 26 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
รายละเอียด:

บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารการเปลี่ยนแปลง" (Change  Management) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success) # 3
รายละเอียด:

บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน" (Attitude for Success) # 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยมี อ.สาโรจน์  พึ่งไทย  เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 2
รายละเอียด:

บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) # 2 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
รายละเอียด:

บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ" (HR for Non HR) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 1
รายละเอียด:

บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) # 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108  [ถัดไป]